Thursday, 14 June 2012

KetetapanNya Merupakan Kepastian

Takdir adalah ketetapan Allah atas manusia samaada dari hal-hal yang baik mahupun yang kurang baik. Tidak ada manusia yang terlepas dari takdir Allah kerana tanpa ketetapan ini kehidupan manusia tidak akan pernah wujud. Anak yang dilahirkan ke dunia tidak mengetahui apa akan terjadi sebelum kelahirannya. Kita tidak boleh menetapkan dan memilih, tetapi Allah yang menetap dan memilihnya.

Allah menetapkan seseorang itu lahir dalam keluarga miskin @ kaya, beriman @ kafir, penyayang @ pemarah dan ketetapanNya sama sekali tidak bertentangan dengan keadilanNya. Takdir Allah membayangi perjalanan hidup setiap manusia. Allah sentiasa berada disebalik kesenangan, kesusahan, ketaatan dan dosa, kurnia dan dugaan. Semuanya berada dalam lingkungan ketetapan Allah kerana manusia memang tidak mungkin menetapkannya sendiri.

Firman Allah swt: "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum Kami menciptannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". [Al-Hadiid:22]

Allah tidak menetapkan kebaikan atau keburukan pada seseorang melainkan keadilan dan pengetahuan yang dimilikiNya. Jika Allah menetapkan hidayah pada diri seseorang, itu merupakan ganjaran ke atas keupayaan orang tersebut dalam mendekatkan diri kepadaNya. Ketika Allah menetapkan kesesatan pada orang lain, semata-mata kerana orang itu sendiri mahukannya.

Firman Allah swt: "... maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq". [ash-shaff:5]

Sekiranya Allah mengetahui adanya kebaikan pada diri seseorang, tentu Allah akan buat mereka mampu mendengar dan menerima petunjuk. Allah tidak zalim pada hambaNya.

Firman Allah swt: " Kalau kiranya Allah mengetahui ebaikan ada pada mereka tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar...". [Al-Anfaal: 23]

Dengan adanya yang menetapkan segala sesuatu merupakan perkara yang tidak mungkin dilepas pandang. Itulah sebabnya orang-orang mukmin diwajibkan mempercayai takdir. Keimanan terhadap takdir telah dimasukkan di dalam rukun iman yang ke-6, dimana harus diyakini oleh kaum muslimin dan beriman pada takdir yang baik da yang buruk.

Penolakkan terhadap salah 1 rukun iman menjadikan seseorang mukmin cacat keimannnanya dan membinasakannya, sedangkan tidak ada alasan pun yang mampu menolak ketetapan Allah dalam kehidupan ini.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki ilmu tidak mampu menetapkan apa pun bagi kehidupannya. Kita mungkin boleh membuat perancangan, tapi kita tidak boleh memastikan secara mutlak bahawa rancangan itu akan berjalan seperti yang diinginkan. Seperti kata pepatah "manusia hanya merancang, Tuhan juga yang menentukan".

Jika manusia mempunyai kemampuan dalam menetapkan dan memilih, tentu setiap orang mengetahui secara pasti nasibnya di masa akan datang. Padahal, seseorang yang paling optimis pun tidak mampu untuk memberitahu secara pasti bagaimana nasibnya di masa akan datang.

Jadi, jangankan menetapkan nasib. untuk mengetahuinya pasti pun manusia tidak mampu. Ada pun Allah sajalah zat yang menetapkan segala sesuatu dan Allah bersifat Maha Mengetahui segala sesuatu.


References: Syed Alwi Alatas (2010) Iman terhadap Takdir. Bila Allah Menduga Kita. 48-49.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.